Investerarrelationer

Zenith Venture Capital I

Zenith Growth I

Pressmeddelande
 • Stockholm den 2 maj 2019

  Zenith Growth I AB (publ), nedan kallad fonden, har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0010636183.
  Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) Debt Securities under kortnamnet ZenithGI-1.
  Fonden offentliggör härmed NAV-kurs per den 31 mars 2019
  – Fondens NAV-kurs är satt till 115,69

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Lars Thorén, VD Zenith Growth I AB (publ) Tel: +46 (0)8 55 50 96 20
  E-post: lars.thoren@zenithgroup.se

  Denna information är sådan som Zenith Growth I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj kl. 09:30 CEST.

  Om Zenith Growth I AB (publ)
  Zenith Growth I AB (publ) är en alternativ investeringsfond (AIF) som investerar i entreprenörsledda onoterade bolag med en bevisad affärsmodell, positivt kassaflöde och med tillväxtpotential.

  Om Zenith Group
  Zenith Group är ett Stockholmsbaserat investmentbolag som fokuserar på investeringar i nordiska uppstarts- och tillväxtbolag inom Tech-sektorn. Genom ett aktivt ägande bidrar Zenith Group till att bygga bolag och accelerera dess tillväxtresor tillsammans med framstående entreprenörer.
  www.zenithgroup.se

 • Pressmeddelande årsredovisningen 2018

 • Pressmeddelande 2019.02.18

 • Pressmeddelande 2019.02.18

 • Förlängning av teckningstid nr 2

 • Tilläggsprospekt

 • Förlängning av teckningsperiod

 • Emission av Efterföljande Vinstandelslån

 • Pressmeddelande 2018.08.14

 • Pressmeddelande 2018.07.02

Finansiella rapporterDokument

Zenith Group Real Estate I

Några av våra bolag
Se alla våra bolag