Investeringsinriktningar

Zenith Group fokuserar på minoritetsinvesteringar i entreprenörsledda företag i Norden med tyngdpunkt i Sverige.

Vi investerar i tre strategiska fonder med inriktningarna:
Tidiga faser (Zenith Venture Capital)
Tillväxtbolag ( Zenith Growth)
Fastighetsfonder (Zenith Real Estate)

Venture Capital

  • Industrifokus: Entertainment Tech & Retail / Fin Tech
  • Stadium: Uppstartsfas
  • Geografiskt fokus: Norden
  • Fonder: Zenith VC I, Zenith VC II
  • Kontakt: Caroline Nylund
    caroline@zenithgroup.se
    08-55 50 96 06

Growth

Real estate

Några av våra bolag
Se alla våra bolag