Investeringsinriktningar

Zenith Group fokuserar på minoritetsinvesteringar i entreprenörsledda företag i Norden med tyngdpunkt i Sverige.

Vi investerar i tre strategiska fonder med inriktningarna:
Tidiga faser (Zenith Venture Capital)
Tillväxtbolag ( Zenith Growth)
Fastighetsfonder (Zenith Real Estate)

Venture Capital

 • Industrifokus: Entertainment Tech & Retail / Fin Tech
 • Stadium: Uppstartsfas
 • Geografiskt fokus: Norden
 • Fonder: Zenith VC I, Zenith VC II
 • Kontakt: caroline@zenithgroup.se

Growth

 • Industrifokus: Inte specificerat
 • Stadium: Kassaflödespositiv tillväxtfas
 • Geografiskt fokus: Norden
 • Fonder: Zenith Growth I
 • Kontakt: erik.lindblad@zenithgroup.se

Real estate

 • Industrifokus: Fastighetsfonder
 • Stadium: Uppstartsfas
 • Geografiskt fokus: Norden och UK
 • Fonder: Zenith RE I
 • Kontakt: erik.lindblad@zenithgroup.se
Några av våra bolag
Se alla våra bolag