Investeringsinriktningar

Zenith Group fokuserar på minoritetsinvesteringar i entreprenörsledda företag i Norden med tyngdpunkt i Sverige.

Vi investerar i tre strategiska fonder med inriktningarna:
Tidiga faser (Zenith Venture Capital)
Tillväxtbolag ( Zenith Growth)
Fastighetsfonder (Zenith Real Estate)

Venture Capital

Growth

Real estate

Några av våra bolag
Se alla våra bolag