« Back to all news

Zenith Growth I AB (publ) Offentliggör NAV-kurs

02 maj 2019 | Venture Capital

Stockholm den 2 maj 2019

Zenith Growth I AB (publ), nedan kallad fonden, har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0010636183.
Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) Debt Securities under kortnamnet ZenithGI-1.
Fonden offentliggör härmed NAV-kurs per den 31 mars 2019
– Fondens NAV-kurs är satt till 115,69

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Thorén, VD Zenith Growth I AB (publ) Tel: +46 (0)8 55 50 96 20
E-post: lars.thoren@zenithgroup.se

Denna information är sådan som Zenith Growth I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj kl. 09:30 CEST.

Om Zenith Growth I AB (publ)
Zenith Growth I AB (publ) är en alternativ investeringsfond (AIF) som investerar i entreprenörsledda onoterade bolag med en bevisad affärsmodell, positivt kassaflöde och med tillväxtpotential.

Om Zenith Group
Zenith Group är ett Stockholmsbaserat investmentbolag som fokuserar på investeringar i nordiska uppstarts- och tillväxtbolag inom Tech-sektorn. Genom ett aktivt ägande bidrar Zenith Group till att bygga bolag och accelerera dess tillväxtresor tillsammans med framstående entreprenörer.
www.zenithgroup.se

Några av våra bolag
Se alla våra bolag