Zenith bygger värdefulla bolag
tillsammans med entreprenörer

Vår vision är att skapa ett långsiktigt värdeskapande kretslopp för entreprenörer och investerare och vårt fokus är nordiska entreprenörsledda tillväxtbolag.

Zenith Group vill ta vara på det engagemang som finns hos många investerare som tidigare byggt framgångsrika företag och nu vill bidra till dagens entreprenörer.

Vi har därför skapat en mötesplats och plattform där erfarna entreprenörer och investerare får möjlighet att aktivt engagera sig, skapa affärsmöjligheter och investera i nästa generations företag.

Vårt ekosystem gör att vi på Zenith Group kan bidra med kapital, kompetens och kontakter.

Avkastning: 30x (22% IRR) sedan 2000
Antal investeringar: 50
Antal exits: 15
Antal anställda i alla våra bolag: >2000
Totalt förvaltat kapital: 15 miljarder SEK

VC: 10-20 mkr i tidiga faser, dock inte rena start-ups.
Growth: 20-50 mkr i kassaflödespositiva tillväxtbolag.
Fastigheter: 20-100 mkr per fondinvestering.

Ett nyskapande bolag med decennier av erfarenhet från framgångsrikt bolagsbyggande

Zenith Group grundades av Tommy Jacobson och Sune Nilsson år 2018. Historien går tillbaka till 90-talet då de tillsammans byggde upp Trevise Bank som senare avyttrades. Ett par år senare, år 2000, startade duon Quesada Kapitalförvaltning som snart gav upphov till investmentbolaget Varenne AB som kom att bli gruppens moderbolag.

Varennes första investering var i Unibet som knappa 10 år senare genererade 11x pengarna och 46% årlig avkastning. Sedan dess har Varenne framgångsrikt investerat huvudsakligen i uppstartsbolag och tillväxtbolag samt fastighetsfonder med stöd i sin diversifierade och opportunistiska investeringsstrategi.

För att ytterligare tillvarata möjligheterna i uppstartsbolag skapades Zenith Venture Capital AB i slutet av 2015 med fokus på tidigare investeringsfaser än Varenne, ett perfekt komplement således.

Bildandet av Zenith Group blev nästa naturliga steg i utvecklingen för att tydliggöra erbjudandet mot marknaden och för att skapa en effektiv organisation. Zenith Group har idag tre renodlade investeringsstrategier under samma tak: Venture Capital (uppstartsbolag), Growth (tillväxtbolag) och Real Estate (fastighetsfonder).

I samband med bildandet av Zenith Group noterades även tre nya fonderna separat på den reglerade handelsplatsen NDX. Det innebär att Zenith Groups tre fonder var först ut i Sverige med att erbjuda tillgång till onoterade bolag i tidiga faser för alla typer av investerare.

Några av våra bolag
Se alla våra bolag