Zenith bygger värdefulla bolag
tillsammans med entreprenörer

Vår vision är att skapa ett långsiktigt värdeskapande kretslopp för entreprenörer och investerare och vårt fokus är nordiska entreprenörsledda tillväxtbolag.

Zenith Group vill ta vara på det engagemang som finns hos många investerare som tidigare byggt framgångsrika företag och nu vill bidra till dagens entreprenörer.

Vi har därför skapat en mötesplats och plattform där erfarna entreprenörer och investerare får möjlighet att aktivt engagera sig, skapa affärsmöjligheter och investera i nästa generations företag.

Vårt ekosystem gör att vi på Zenith Group kan bidra med kapital, kompetens och kontakter.

Avkastning: 30x (22% IRR) sedan 2000
Antal investeringar: 50
Antal exits: 15
Antal anställda i alla våra bolag: >2000
Totalt förvaltat kapital: 15 miljarder SEK

VC: 10-20 mkr i tidiga faser, dock inte rena start-ups.
Growth: 20-50 mkr i kassaflödespositiva tillväxtbolag.
Fastigheter: 20-100 mkr per fondinvestering.

Ett nyskapande bolag med decennier av erfarenhet från framgångsrikt bolagsbyggande

Zenith Group grundades av Tommy Jacobson, Sune Nilsson samt Andreas Bladh. Under 90-talet byggde Tommy och Sune upp Trevise Bank som senare avyttrades. Ett par år senare, år 2000 startade duon Quesada Kapitalförvaltning som snart gav upphov till investmentbolaget Varenne AB, som blev moderbolag i gruppen.

Varenne har under de senaste 20 åren framgångsrikt investerat huvudsakligen i uppstarts-bolag och tillväxtbolag samt fastighetsfonder med stöd i sin diversifierade och opportunistiska investeringsstrategi. Investeringarna är starkt kopplade till det omfattande affärsnätverk som omger bolaget och grundarna.

Andreas Bladh anslöt till Varenne som VD år 2014 och började fokusera Varenne mot kassaflödespositiva tillväxtbolag. I och med detta öppnades möjligheter för nya investeringsprodukter inom ekosystemet i en separat struktur. Så skapades Zenith Venture Capital AB (2015) och Zenith Venture Capital II AB (2016), båda med fokus på tidigare investeringsfaser än Varennes fokus, ett perfekt komplement således.

Bildandet av Zenith Group blev nästa naturliga steg i utvecklingen av denna konstellation av investmentbolag och innebär tre renodlade investeringsstrategier under samma tak: Venture Capital (tidigt skede), Growth (tillväxt) och Real Estate (fastighetsfonder).

I samband med bildandet av Zenith Group noterades även de tre nya fonderna separat på den reglerade handelsplatsen NDX. Det innebär att Zenith Groups tre fonder var först ut i Sverige med att erbjuda tillgång till onoterade bolag i tidiga faser för alla typer av investerare.

Vårt fokus är alltid att bygga bolag tillsammans med våra entreprenörer.

Andreas Bladh & Tommy Jacobson

Andreas Bladh, Managing Partner, och Tommy Jacobson, Partner, i Zenith Group.

Några av våra bolag
Se alla våra bolag