Moodelizer AB

Moodelizer är soundtrackens framtid. Företaget har en patenterad lösning för att lägga till musik i film via flera plattformar, oavsett om användaren arbetar professionellt eller är en amatör som använder smartphone för att filma. Genom Zenith Incubators bidrag har det nu blivit möjligt att utveckla desktop-, mobil- och VR-versioner av Moodelizers teknologi.

https://moodelizer.com/

  • Stockholm Huvudkontor
  • Mathias Rosenqvist VD
  • 2013 Bolagets grundande
  • 2016 Zenith investering
« Tillbaka till alla bolag
Några av våra bolag
Se alla våra bolag