Fight for growth

Andreas Bladh slutar som VD för Zenith Group och Varenne AB

Tillbaka till alla nyheter
Texten Zenith mot en blå bakgrund

Investmentbolagen Zenith Groups och Varennes VD Andreas Bladh lämnar VD-rollen och Lars Thoren tillträder som VD.

Andreas Bladh som nu lämnar VD-rollen, har varit VD för Investmentbolaget Varenne i drygt 4 år. Därtill har Andreas och Tommy Jacobson, huvudägare och ordförande i Varenne, tillsammans grundat och under de senaste 2 åren byggt upp investeringsfondstrukturen Zenith Group. Under det senaste halvåret har Zenith Group lanserat tre stycken separata börsnoterade fonder, som alla investerar i entreprenörsledda tillväxtbolag i olika faser och branscher.

Andreas och Tommy har nu bestämt sig för att gå skilda vägar. Anledningen är att de inte har en strategisk samsyn kring hur Zenith Group fortsatt skall drivas och utvecklas framåt. Andreas kommer dock att vara tillgänglig under en transitionsperiod och slutföra ett antal olika projekt.

– Andreas och jag har landat i att detta är den bästa lösningen för alla parter. Jag vill tacka Andreas för hans värdefulla insatser och bra samarbete under dessa över 4 år tillsammans, både som VD i Varenne och som medgrundare och VD Zenith Group. Andreas har på ett värdeskapande sätt drivit Varennes portfölj, samtidigt som han varit instrumentell i att bygga Zenith Groups investeringserbjudande och reglerade (AIF) samt börsnoterade fondstruktur, säger Tommy Jacobson, grundare och partner i Zenith Group.

Lars Thoren, som tar över som VD efter Andreas, är idag styrelseledamot i Zenith Group och styrelseordförande i det närstående Quesada Kapitalförvaltning.

– Lars har lång erfarenhet av att leda finansiella bolag i en reglerad miljö och kommer vara en bra lösning då han är väl förtrogen med vår bolagsstruktur, säger Tommy Jacobson.

Zenith Group kommer att justera den strategiska inriktningen framåt genom att över tid göra färre men större investeringar än den nu liggande strategin för fonderna. Tommy Jacobson kommer att ta en mer central roll för investeringsverksamheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tommy Jacobson, Zenith Group AB
Tel: +46 8 55 50 96 20
E-post: info@zenithgroup.se