Fight for growth

Investeringsinriktning

Zenith Group fokuserar på minoritetsinvesteringar i onoterade svenska techbolag med skalbara affärsmodeller, verksamma på marknader med hög potential och som drivs av starka entreprenörer.

Vår fond för uppstarts- och tillväxtbolag, Zenith VC I, sträcker sig över bolagens tidiga år av utveckling, från uppstart till aggressiv tillväxt. Detta ger oss möjligheten att bygga långsiktiga nära partnerskap med våra entreprenörer för att tillsammans bygga framgångsrika bolag.

En samling folk med händerna uppe i luften

Venture Capital

  • Industrifokus: Tidiga investeringar i teknikdrivna bolag
  • Skede: Uppstartsfas
  • Geografiskt fokus: Sverige (Norden)
  • Fonder: Zenith VC I
  • Kontakt: Caroline Nylund & Erik Lindblad