Investeringsfilosofi

Zenith Group fokuserar på minoritetsinvesteringar i onoterade svenska teknikbolag med skalbara affärsmodeller, verksamma på marknader med hög potential och som drivs av starka entreprenörer.

Våra fonder för uppstartsbolag och tillväxtbolag sträcker sig över bolagens tidiga år av utveckling, från uppstart till aggressiv tillväxt. Detta ger oss möjligheten att bygga långsiktiga nära partnerskap med våra entreprenörer för att tillsammans bygga framgångsrika bolag.

Venture Capital

  • Industrifokus: Tidiga investeringar i teknikdrivna bolag
  • Skede: Uppstartsfas
  • Geografiskt fokus: Sverige (Norden)
  • Fonder: Zenith VC I
  • Kontakt: Caroline Nylund

Growth

  • Industrifokus: Tech
  • Stadium: Tillväxtfas
  • Geografiskt fokus: Norden
  • Fonder: Zenith Growth I
  • Kontakt: Erik Lindblad