Fight for growth

Om oss

Oskarpt foto på ett folktät gata

Zeniths vision är att vara den självklara partners för entreprenörer och investerare. För att uppnå det jobbar vi aktivt med våra entreprenörer för att bygga framgångsrika bolag och därmed leverera attraktiv avkastning till våra investerare.

Zenith Group ser ett stort intresse bland framgångsrika entreprenörer att vara med och stötta nya generationen av bolagsbyggare och har därför skapat en plattform för att tillvarata detta intresse och engagemang.  Vårt omfattande nätverk av erfarna entreprenörer och investerare erbjuds möjligheten att aktivt engagera sig i, skapa affärsmöjligheter för och investera i nästa generations bolagsbyggare. Med vårt unika ekosystem erbjuder Zenith Group mer än bara kapital; vi erbjuder även kunskap och kontaktnätverk för att vara med och bidra till portföljbolagens tillväxtresor.

En grå vägbro fotad underfrån, på himlen syns ett spår av ett flygplan

Vi fokuserar på investeringar i onoterade svenska teknikbolag med skalbara affärsmodeller, verksamma på marknader med hög potential och som drivs av starka entreprenörer.

Venture Capital

  • Industrifokus: Tidiga investeringar i teknikdrivna bolag
  • Skede: Uppstartsfas
  • Geografiskt fokus: Sverige (Norden)
  • Fonder: Zenith VC I
  • Kontakt: Caroline Nylund & Erik Lindblad

Zenith Group fokuserar på minoritetsinvesteringar i onoterade svenska techbolag med skalbara affärsmodeller, verksamma på marknader med hög potential och som drivs av starka entreprenörer.

Vår fond för uppstarts- och tillväxtbolag, Zenith VC I, sträcker sig över bolagens tidiga år av utveckling, från uppstart till aggressiv tillväxt. Detta ger oss möjligheten att bygga långsiktiga nära partnerskap med våra entreprenörer för att tillsammans bygga framgångsrika bolag.

En samling folk med händerna uppe i luften

Vår historia

Zenith Group grundades av Tommy Jacobson och Sune Nilsson år 2018. Historien går tillbaka till 90-talet då de tillsammans byggde upp Trevise Bank som senare avyttrades. Ett par år senare, år 2000, startade duon Quesada Kapitalförvaltning som snart gav upphov till investmentbolaget Varenne AB som kom att bli gruppens moderbolag.

Varennes första investering var i Unibet som knappa 10 år senare genererade 11x pengarna och 46% årlig avkastning. Sedan dess har Varenne framgångsrikt investerat huvudsakligen i uppstartsbolag och tillväxtbolag samt fastighetsfonder med stöd i sin diversifierade och opportunistiska investeringsstrategi.

För att ytterligare tillvarata möjligheterna i uppstartsbolag grundades Zenith Venture Capital AB i slutet av 2015 med fokus på tidigare investeringsfaser än Varenne, ett perfekt komplement således.

Bildandet av Zenith Group blev nästa naturliga steg i utvecklingen för att tydliggöra erbjudandet mot marknaden och för att skapa en effektiv organisation. Zenith Group fokuserar idag på investeringar i uppstartsbolag och tillväxtbolag.

Zeniths fonder är noterade på den reglerade handelsplatsen NDX. Det innebär att Zenith Group var först ut i Sverige att erbjuda tillgång till onoterade bolag i tidiga faser för alla typer av investerare.

Flygbild över en storstad med skyskrapor nattetid
Detaljbild av undersidan på en grå vägbro