Fight for growth

Giosg

Giosg skapar nya förutsättningar för digital interaktion.

Genom att kombinera Artificiell Intelligens (AI) och skarpa produktegenskaper, erbjuder Giosg en intuitiv plattform som levererar rätt triggers, till rätt person, vid rätt tillfälle, vilket tillåter företag att arbeta smartare och skapa affärer genom att interagera mer framgångsrikt med besökare online.

https://www.giosg.com/sv/

Huvudkontor

Helsingfors

VD

Ville Rissanen

Bolagets Grundande

2011

Zenith Investering

2017

En rödfärgad illustration med element från en dator. Ovanpå bilden syns texten Giosg.