Fight for growth

Bright Energy AB

Bright startade som ett elbolag, med målet att hjälpa privatpersoner att minska sin elförbrukning, miljöpåverkan och sina kostnader på olika smarta och hållbara sätt. Sedan 2018 har bolaget fokuserat på en B2B strategi och har utvecklat en digital plattform för energi- och elbolag som numer erbjuder sina konsumenter en modern och miljömedveten lösning för energikonsumtion.

http://www.getbright.se/

Huvudkontor

Stockholm

VD

David Forsberg

Bolagets Grundande

2011

Zenith Investering

2016

En rödfärgad bild på en brygga vid en sjö. Ovanpå bilden finns en text som lyder Bright.