Fight for growth

Portföljbolag

Zenith är en stolt investerare i några av Nordens mest framstående och lovande teknikbolag. Lär känna våra bolag nedan.