Fight for growth

Truecaller publicerar sitt noteringsprospekt inför kommande börsintroduktion

Tillbaka till alla nyheter
Truecaller grundare

Truecaller AB (publi), den ledande globala kommunikationsplattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskade samtal, offentliggör ett erbjudande av aktier till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands. Det slutgiltiga priset i erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 44 - 56 SEK per B-aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga aktier i bolaget om cirka 16.6 miljarder SEK - 20.8 miljarder SEK.

Länk till hela prospektet: https://corporate.truecaller.com/cms/197dae14-59f3-4c34-bea4-e51626d420c6_TruecallerAB_prospectus2021.pdf.